1923 - Alessandro Ciceri themeloi " Alessandro Ciceri & FIGLI ", që konsistonte në prodhimin e hekurit dhe çelikut.

1939 - Beta regjistrohet si markë tregtare dhe kompania u përqëndrua kryesisht në prodhimin e veglave profesionale të punës.

1971 - Beta UTENSILI hyri me sukses në botën e garave me motorra , me qëllim testimin dhe zhvillimin e produkteve të tyre .

1980 - Beta UTENSILI depërtoi në tregjet kryesore evropiane, në Francë , Britani, Holandë, Spanjë, Gjermani, Hungari, Poloni etj.

1995 - Çertifikohet për standartin e larte të Cilësisë ISO 9001.

2000 - Lancimi i katalogut të ri Beta UTENSILI dëshmoi për rritjen e vazhdueshme të prodhimeve. Gama e produkteve në dispozicion është dyfishuar dhe është mbi 10.000 artikuj të çertifikuar.

2002 - Beta UTENSILI u zgjerua më tej, duke e plotësuar gamen e saj me rroba pune dhe këpucë të sigurisë se larte.

2014 - Rritja e vazhdueshme e gamës dhe cilësisë e bënë Beta UTENSILI një produkt të kerkuar në mbarë botën. Gama e artikujve te saj arrin mbi 12.000 artikuj të çertifikuar sipas standarteve më të larta botërore dhe që plotësojnë kërkesat më ekstreme të profesionistëve.

2016 - Beta prezanton nje sistem te kombinuar te atrecaturave per ofiçinat levizese.

2018 - BM S.p.a-lider ne prodhimin dhe shitjen e pincave te kapikordave dhe sistemet e lidhjeve elektrike,behet pjese e BETA GROUP.

2019 - Beta Utensili merr kontrollin e Abra Beta S.p.a,lider ne tregun e prodhimit te rezinave te lidhura dhe gureve abrasive te perforcuar, per mprehjen dhe prerjen e te gjithe llojeve te materialeve.

2020 - Rritja e vazhdueshme ka bere qe gama aktuale e prodhimeve, e cila arrin mbi 14000 kode artikujsh dhe e projektuar per te kenaqur kerkesat e profesionisteve me te mire e kerkues,te shperndahet ne te gjithe boten.